fbpx
IMM

Măsuri mai flexibile pentru înregistrarea societăților și a ONG-urilor pe durata stării de urgență

Scris de BizTeam
Măsuri mai flexibile pentru înregistrarea societăților și a ONG-urilor pe durata stării de urgență

Procedurile în materie de înregistare societară și a ONG-urilor sunt mai flexibile pe durata stării de urgență în care se află România. În această perioadă, activitatea Oficiilor Registrului Comerțului se desfășoară prin platforma electronică portal.onrc.ro și/sau comunicări poștale.

Eliza Baias (partener) și Codrina Simionescu (associate) la firma de avocatură Filip & Company fac câteva precizări cu privire la măsurile de flexibilizare treptată la nivelul ONRC

Conform Decretului Președintelui României nr. 240/2020 de prelungire a stării de urgență, în toată perioada următoare de stare de urgență, declarațiile pe proprie răspundere și specimenele de semnătură (necesare a fi date, de exemplu, de administratori, la numirea acestora sau declarațiile de nesuprapunere necesare în cazul schimbării sediului social, etc.) se vor putea transmite, în vederea înregistrării, inclusiv în forma înscrisului sub semnătură privată, chiar dacă erau anterior solicitate în formă notarială și/sau atestată de avocat. În cazul în care transmiterea se face electronic, aceste documente vor avea încorporată, atașată sau asociată logic semnătura electronică extinsă a declarantului sau a persoanei împuternicite în vederea efectuării formalităților de depunere.

Codrina Simionescu

În ceea ce privește sectorul ONG, se aplică regimul procedurilor judiciare fără caracter urgent, soluționarea cererilor în materie aflate în curs fiind suspendată. Continuă însă în această perioadă primirea și acordarea de numere de înregistrare cererilor transmise instanțelor prin poștă, precum și eliberarea documentelor aferente unor proceduri deja finalizate (e.g. eliberarea hotărârilor de încuviințare a acordării personalității juridice/ de încuviințare a modificării actelor constitutive și statutelor asociațiilor și fundațiilor, în măsura în care aceste hotărâri au devenit definitive înainte de data de 16 martie 2020; altfel acestea se vor elibera numai după împlinirea termenului de apel de 5 zile, calculat începând cu data încetării stării de urgență). Cererile transmise prin poștă și înregistrate în perioada stării de urgență vor primi termene de soluționare începând cu 10 zile după data încetării acesteia.

Eliza Baias

Pentru situațiile în care este nevoie de parcurgerea preliminară a procedurii de verificare a disponibilității și rezervare a denumirii la Biroul pentru Evidența ONG din cadrul Ministerului Justiției (e.g., la înființare sau la schimbarea denumirii), este bine de avut în vedere că activitatea Biroului nu este întreruptă, cererile transmise prin poștă fiind înregistrare și soluționate în continuare, cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Pentru verificarea și rezervarea denumirii, se vor transmite în format fizic și original atât cererea de rezervare a denumirii, cât și chitanța eliberată de trezoreria la care s-a achitat taxa aferentă verificării. La acest moment, solicitanții nu au la dispoziție posibilitatea transmiterii documentelor prin mijloace electronice.

Foto: © Mike19841985 | Dreamstime.com

Publicat la data de: 15-04-2020